به وب سایت نمایندگی بیمه آسیا کد 3845 آقای شاه شوازی خوش آمدید

Untitled-5 61456 6454 3 2 تل رزذد لبز
بیمه نامه حوادث

بیمه نامه حوادث

بیمه نامه مسافر خارجی

بیمه نامه مسافر خارجی

بیمه خودرو

بیمه خودرو

بیمه نامه مهندسی

بیمه نامه مهندسی

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی

بیمه نامه جامع آسیا

بیمه نامه جامع آسیا

بیمه  حمل و نقل

بیمه حمل و نقل

بیمه نامه ساختمان

بیمه نامه ساختمان

نمایندگی بیمه آسیا آقای شاه شوازی

کاملترین بیمه عمر و سرمایه گذاری در کشور

دریافت سود مشارکت 20% تا 22% در سال پوشش از کار افتادگی دریافت هزینه های درمان و بیماری های خاص پرداخت سرمایه عمر تا 8 برابر اصل سرمایه به بازدارندگان امکان برداشت از حساب اندوخته انتخاب در مبلغ حق بیمه سرمایه گذاری مطمئن سودآور و معاف از مالیات پوشش تورم سالیانه مشاور و مجری امر بیمه

 

افتخارات شرکت بیمه آسیا